Lekarze

Specjalista chorób płuc

lek. med. Anna Cieślicka Strugarek

Przychodnia Nr 2 w Rykach

środa

Ośrodek Zdrowia w Kłoczewie

piątek

Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny pracy
 
lek. med. Jarosław Czajkowski

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia medycyny pracy

poniedziałek od 12:00 - 14:00,wtorek, od 12:00 -  15:00, czwartek od 15:00 - 18:00
 
Ośrodek Zdrowia w Kłoczewie
 
 poniedziałek, wtorek, czwartek

Specjalista w dziedzinie psychiatrii

lek. med. Łukasz Derebas

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia zdrowia psychicznego

poniedziałek od 15:00 - 18:00

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 
lek. med. Janusz Gągała

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Pracownia USG

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 14:00 - 18:00
 
Ośrodek Zdrowia w Ułężu
 
Pracownia USG

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8:00 - 12:00

Specjalista chorób wewnętrznych
 
lek. med. Małgorzata Gągała

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
środa, czwartek, piatek
 
Ośrrodek Zdrowia w Nowodworze
 
poniedziałek, wtorek

Dr n. med. specjalista ginekolog płożnik
 
dr n. med. Marek Gogacz

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia ginekologiczno-położnicza

piątek od 17:00 - 20:00, sobota od 08:00 - 11:00

Specjalista w zakresie otolaryngologii
 
lek. med. Piotr Jakubas

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia otoralyngologiczna

czwartek od 13:30 - 14:30

Specjalista chorób wewnętrznych
 
lek. med. Lidia Krotowska

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

Ośrodek zdrowia w Kłoczewie

środa

Specjalista chorób wewnętrznych
 
lek. med. Renata Królikiewicz

Ośrodek Zdrowia w Nowodworze
 
czwartek

Specjalista w zakresie neurologii
 
lek. med. Mirosław Lorenc

Przychodnia nr 2 w Rykach

wtorek od 9:00 - 11:00, czwartek od 9:00 - 11:00,
 
Ośrodek Zdrowia w Ułężu
 
wtorek od 15:00 - 18:00
 
Ośrodek Zdrowia w Kłoczewie
 
wtorek od 12:00 - 15:00
 
Ośrodek Zdrowia w Nowodworze
 
czwartek od 15:00 - 18:00

Specjalista w zakresie pediatrii
 
lek. med. Jarosław Marcinko

Przychodnia Nr 1 w Rykach
 
wtorek

Ośrodek Zdrowia w Kłoczewie
 
poniedziałek, czwartek
 
Ośrodek Zdrowia w Nowodworze
 
poniedziałek, środa, piątek

Logopeda
 
mgr Małgorzata Olszak

Przychodnia Nr 1 w Rykach
 
Poradnia logopedyczna:

wtorek od 15:00 - 18:00

Lekarz pediatra
specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
 
lek. med. Grażyna Radomska

Przychodnia Nr 1 w Rykach
 
poniedziałek, Å›roda, piatek
 
Pracownia USG (USG bioder niemowląt)

środa od 11:30 - 12:00
 
OÅ›rodek Zdrowia w Ułężu
 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

Specjalista w zakresie okulistyki
 
lek. med. Piotr Rękas

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia okulistyczna

poniedziaąek od 8:00 - 11:00, środa od 10:00 - 18:00

Poradnia okulistyczna dla dzieci

poniedziaałek od 11:00 - 14:00, środa od 8:00 - 10:00

Psycholog
 
mgr Beata Rudnik

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia psychologiczna

piątek od 14:00 - 18:00

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii
 
lek. med. Krzysztof Rząd

Przychodnia Nr 1 w Rykach
 
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

poniedziałek od 15:00 - 16:00

Poradnia preluksacyjna

poniedziałek od 14:30 - 15:30

Poradnia wad postawy

poniedziałek od 17:00 - 18:00
 
Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia ortopedyczna dla dorosłych

środa od 15:30 - 18:00

Specjalista chirurg
 
lek. med. Adam Skwarzyński

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
Poradnia chorób naczyń

poniedziałek od 15:00 - 18:00

Specjalista w zakresie urologii
 
dr n. med. Michał Trąbka

Przychodnia nr 2 w Rykach
 
jeden piątek w miesiącu

Specjalista w zakresie pediatrii
 
lek. med. Wiesława Długosz-Bryzek

Przychodnia Nr 1 w Rykach
 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piatek

Specjalista w zakresie medycyny rodzinnej
 
lek. med. Magdalena Zacharkiewicz

Przychodnia Nr 2 w Rykach
 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
 
Ośrodek Zdrowia w Nowodworze

środa

Lekarz med. Aleksandra Gągała-Gałka

Przychodnia Nr 2 w Rykach

Specjalista w dziedzinie kardiologii

lek.med. Katarzyna Bibik-Płowaś

Przychdnia Nr 1 w Rykach.

Czwartek 15:00 - 18:00

   
   

 
 

 
 

Copyright 2014 © MediVita. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: Multimedia agencja reklamy